Các khóa học cắt may trang phục cơ bản, cắt may trang phục thời trang, kỹ thuật thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ, thiế kế rập 3D trên manocanh, vẽ mẫu phác thảo thời trang, quản lý đơn hàng, quản lý chất lượng...

Giúp học viên nắm được trình tự các bước trong thiết kế thời trang để ứng dụng vào công việc và nghề nghiệp sau này.
Ngoài ra chương trình học từ cơ bản đên nâng cao cũng nhằm đạo tạo bổ sung kiến thức và gia tăng trình độ chuyên môn, ứng dụng vào sản xuất thực tế tại các doanh nghiệp.

 

Phát sóng trong chương trình Góc Nhìn Phụ Nữ trên HTV7 ngày 30/10/2015