Một Số Bản Vẽ Minh Họa Thời Trang

Của học viên khóa Thiết kế thời trang Trường Quốc Thảo

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang

 

minh hoa thoi trang