Cuộc Thi Thiết Kế Thời Trang "A Colorful World" 2015 do Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA và Trường Quốc Thảo tổ chức.